Prøysen tekst og tone

Vi synger og tegner Prøysens barneviser

Her skjer det noe hele tiden - her dukker alle de mest kjente Prøysen-figurene fram på store tegneblokker mens sangene framføres.

Dette programmet egner seg spesielt godt for mindre barn, helt ned til to år gamle. Her synger vi de mest kjente barnevisene, samtidig som Hans Jørgen Sandnes (som har laget tegnefilmer av Prøysens sanger for Sandnes Media) tegner figurene som sangene handler om. Hans Jørgen har også en egen sekvens der han tegner sammen med barna.