Prøysen tekst og tone

Elin og Egil

Elin og Egil har holdt på med mange forskjellige ting i årene de har drevet med sang og musikk. I tillegg til sangen har de hatt ulike jobber.

Cand. philol. Elin Prøysen

Rett etter sin 50-årsdag sa Elin opp stillingen somjournalist i Foreldre & Barn, og satte seg på skolebenken for å byggevidere på en cand.mag.-grad fra midten av 70-tallet. Høsten 2002 tok hun hovedfag i nordisk språk og litteratur. Hovedoppgaven het: "Så får nånovella bli lørdagsstubb lell". Alf Prøysens lørdagsstubber. En drøftingav sjanger og særtrekk. Og siden da har hun hatt en rekke oppdrag først ogfremst for ulike forlag. Alt fra konsulentoppdrag på manus til vasking ogkorrekturlesing. I tillegg har hun redigert de nye Prøysen-utgavene som harkommet, og skrevet en biografi for barn. Hun jobber også med gamle viser, og iFamilien hadde hun en fast spalte som heter "Sangene i våre hjerter".Visene herfra ble gitt ut i bokform i 2007 med samme tittel.

I de seinere årene har hun redigert flere samlinger med eventyr og fortellinger for Juritzen forlag. Serien heter Bestemors eventyrbok, og er å få kjøpt i landets bokhandlere eller gjennom nettbutikker.

Nå for tiden deler hun tiden sin mellom synging sammen med Egil, arbeid på Norsk visearkiv og redigering av en samling av alle sangene til Alf som skal utgis i 2014.

Fra 1. januar 2014 er Elin ansatt i deltidsstilling som forknings-bibliotekar ved Nasjnalbiblioteket i Oslo. Det er spennende!
Altmuligmann Egil

Egil har prøvd mye rart siden han forlot Landbrukshøgskolenuten å ta avsluttende eksamen. Journalistikk, kulturarbeid, artist- ogforfattervirksomhet, politikk og utredning og mye mer. Etter noen år sominformasjonsansvarlig i Nittedal kommune fant han ut han ville prøve seg påegenhånd igjen. Er som dennorske poteten: Kan brukes til mye, men trives best med kreativitet og ord.Skriver stadig vekk leilighetsviser til bruk i begivenheter og i festlige lag.De siste ti årene har han også tatt en rekke større og mindre kurs på BI, for ålære mer om organisasjon og ledelse, om prosjekter og kommunikasjon.

Egil har også skrevet to ungdomsromaner, gitt ut lærebok i gitarspill og en samling egne viser. I tillegg har han skrevet noveller og dikt for ulike tidsskrifter, skrevet for lesebok for grunnskolen og mye annet.

Etter noen år i fast jobb som forvaltningsrevisor i NedreRomerike distriktsrevisjon arbeider han nå bare frilans med ulike prosjekter i tillegg til sangen og musikken. Spiller alt fra rock’n’roll til folkemusikk og gammeldans i tillegg til visesang.