Prøysen tekst og tone

Vidar Sandbeck i smil og tårer

Elin Prøysen og Egil Johansson har i mange år reist rundt med programmet Prøysen for to. I anledning Sandbecks 100 års-jubileum har de satt sammen programmet Vidar Sandbeck i smil og tårer. Her har de plukket fram viser som betyr noe for dem.


Vidar Sandbeck var en allsidig kunstner som både fikk fram gapskratt og vare stemninger. Han hadde en stor produksjon og skrev både slagere og viser som vil bli stående som perler i norsk visekunst. Han brukte ofte egne erfaringer i tekstene når det gjaldt fattige oppvekstkår ("Kan du låne bort en femmer?"), egen yrkeskarriere ("På folkemunne"), ekteskap ("Gull og grønne skoger") mm. Alt ble skildret med humor, men det lå ofte et alvor bak. Han kunne også skildre ungdommelig kjærlighet, lykke og ulykke i fantastiske viser som "Menuett i mai", "Jens Vankelmodig" og "Blådansen".

Elin og Egil har saumfart visebøker og lyttet til opptak fra Søndagsposten for å finne både kjent og ukjent stoff som kan vise noe av bredden i Vidar Sandbecks store produksjon. De har også tillatt seg å ta med noen sanger Sandbeck selv ikke syntes var gode nok til å bli med i visebøkene. Dette er viser som vil være ukjent for mange.

Likevel er det de kjente visene som "Pengegaloppen", "Ola torader", "Bildilla" med flere som bærer programmet og gir publikum god mulighet til å minnes og synge med.

Programmet kan bestilles med bare Elin og Egil eller med trekkspiller i tillegg.